UPUTE ZA RAD Putni nalog NET - Popis lokovožnji

 

 1. Alatna traka za manipulaciju (unos, brisanje, ispis itd...)
 2. Popis lokovožnji
 3. Alatna traka sa tražilicom i kontrolama za filtriranje lokovožnji na popisu (prema poslovnoj godini, poslovnoj jedinici, djelatniku itd..)

Putni nalog - popis lokovožnji

1. Alatna traka za manipulaciju

Opis kontrola za manipulaciju :

 • Nova lokovožnja - otvara prozor za unos nove lokovožnje.
 • Uredi označenu - otvara prozor za uređivanje lokovožnje popunjen podacima iz lokovožnje označene na popisu.
 • Briši označene - briše označene lokovožnje na popisu.
 • Ispis obračuna - ispisuje obračun lokovožnje na temelju lokovožnji koje se nalaze na popisu. Na primjer, ako želite ispisati obračun za djelatnika Ivu Ivića u periodu od 01.01.2006. do 30.06.2006 odaberite na alatnoj traci sa kontrolama za filtriranje popisa djelatnika Ivo Ivić i u kontrolama 'Datum od' i 'Datum do' valjane datume. Nakon toga će se popis popuniti lokovožnjama koje zadovoljavaju gornje uvijete i kliknite na gimb Ispis.
 • Pregled ispisa - otvara prozor za pregled ispisa (Print Preview) lokovožnji na popisu.

2. Popis lokovožnji - je tablični pregled lokovožnji koje zadovoljavaju odabrane uvijete. Ispod popisa se nalazi okvir sa prikazom ukupnih, najvećih, najmanjih i prosiječnih vrijednosti za kolone 'Kilometri' i 'Iznos'

3. Alatna traka sa tražilicom i kontrolama za filtriranje lokovožnji na popisu

Tražilica - upišite tekst koji tražite i aplikacija će označiti sve lokovožnje na popisu koje sadrže traženi tekst.

Kontrole za filtriranje lokovožnji na popisu - filtrira popis prema odabranim vrijednostima. Vrijednosti koje možemo birati su :

 • poslovna godina za koju želimo pregled lokovožnji.
 • poslovna jedinica
 • djelatnik
 • vozilo
 • za koji period želimo pregled lokovožnji (Datum od - početni datum, Datum do - završni datum)

Slično :