UPUTE ZA RAD Putni nalog NET - Odabir opcije 

Prozor za odabir opcija izgleda i ponašanja aplikacije sastoji se od tablice za odabir opcija i opisa.

Putni nalog - odabir opcija

Promijena opcija vrši se odabirom željene opcije u desnoj koloni.

Slično :