UPUTE ZA RAD Putni nalog NET - Grafički prikaz

 

 • Alatna traka - odabir poslovne jedinice, djelatnika i vozila za koje će se popunjavati podaci za graf i kalendar.
 • Graf - vizualna prezentacija podataka prema zadanim uvijetima.
 • Kalendar događaja - služi za grafički prikaz dana provedenih na službenim putovanjima.

Alatna traka -

Je traka sa kontrolama za filtriranje podataka prikazanih na grafu i kalendar. Naprimjer ako u padajućoj listi izaberete poslovnu jedinicu 'Prva', graf će se popunjavati samo podacima iz poslovne jedinice 'Prva'.Isto vrijedi i za djelatnike i vozila.

Putni nalog - Grafički prikaz - Alatna traka

 

Graf

Sastoji se od alatne trake za odabir uvijeta i vrste prikaza grafa.

Putni nalog - Graf

 1. Gumb za odabir uvijeta vezanih na putne naloge. Ti uvijeti mogu biti :
  • Djelatnici -
   • Kilometri - suma kilometara prijeđenih na službenim putovanjima u razdoblju odabranom pod 4.
   • Dnevnice - suma iznosa dnevnica ostvarenih na službenim putovanjima.
   • Prijevoz -suma iznosa prijevoznih troškova ostvarenih na službenim putovanjima.
   • Ostali troškovi - suma iznosa ostalih troškova ostvarenih na službenim putovanjima.
   • Isplate - suma iznosa dnevnica ostvarenih na službenim putovanjima.
 2. Gumb za odabir uvijeta vezanih na lokovožnje. Ti uvijeti mogu biti :
  • Djelatnici -
   • Kilometri - suma kilometara prijeđenih na službenim putovanjima u razdoblju odabranom pod 4.
   • Iznosi - suma iznosa ostvarenih na lokovožnjama.
  • Isto vrijedi i za vozila
 3. Gumbi za odabir izgleda grafa ( Stupci ili Torta)
 4. Padajući kalendari za odabir razdoblja za koje će vrijediti odabrani uvijeti.
 5. Gumb za spremanje slike grafa.

Putni nalog - Graf 1

Putni nalog - Graf 2

Kalendar

Sastoji se od kalendara, popisa putnih naloga i popisa lokovožnji. Datumi koji su na kalendaru boldani (masni) su datumi za koje imamo vezane putne naloge i/ili lokovožnje. Klikom miša na masni datum popunjavaju se popisi putnih naloga i lokovožnji.

Desni klik miša nad nekim datumom otvara izbornik za unos tuzemnog ili inozemnog naloga ili unos nove lokovožnje .

Putni nalog - Graf 3

Putni nalog - Graf 4

Slično :